0
Answered

Có thể cấp tài khoản để nhiều người nhập thông tin của 1 giải đấu không?

Lê Công Quân 7 months ago in Settings updated by Andrei S. (Developer) 7 months ago 1

Tôi muốn tạo 1 trang web mà ở đó tôi cấp tài khoản cho 1 người tạm gọi là A sẽ là người quản lý 1 giải đấu (có thể tạo nhiều giải đấu), A sẽ phân quyền cho B, C, D ... là những cập nhật thông tin giải đấu: Tỉ số, diễn đàn trận đấu ...

Plugin này có phù hợp để làm điều đó không?

Trân trọng cảm ơn!